Thông tin thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Gia Lai
28/04/2020 10:11:22 AM (GTM +7)

Sở Công Thương Gia Lai thông tin đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh một số nội dung sau:

          1. Thông tin các thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Gia Lai: xem tại đây

          2. Các doanh nghiệp thường xuyên cập nhật các chuyên mục: thông tin thị trường nước ngoài, cơ hội giao thương, được đăng tải trên website Sở Công Thương tại địa chỉ http://sct.gialai.gov.vn để tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu các thị trường xuất khẩu trên thế giới.

          Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh để biết và chủ động trong việc nghiên cứu, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới./.

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu