Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất về kinh doanh xuất khẩu gạo
23/03/2020 08:19:29 AM (GTM +7)

Để triển khai thực hiện việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCT ngày 05 tháng 03 năm 2020, theo đó Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2020.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương xin gửi nội dung Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCT dẫn trên tại đây để Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và phối hợp thực hiện.

Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương (thông qua Cục Xuất nhập khẩu, theo địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongxkgao@moit.gov.vn) để thống nhất phương án xử lý phù hợp.

Cục Xuất nhập khẩu