STTTên tài liệuMô tảTải về
1 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2015 Tải về
2 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2016 Tải về
3 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2017 Tải về
4 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2017 Tải về
5 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2016 Tải về
6 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2014 Tải về
7 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2015 Tải về
8 Danh sách các doanh tham gia hoạt động Xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Gia Lai Năm 2013 Tải về
9 Hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng hệ thống thu nhập và quản lý thông tin xuất nhập khẩu tỉnh Gia Lai Tải về
10 Phiếu thông tin doanh nghiệp Doanh nghiệp cung cấp thông tin theo mẫu Tải về
11 Quyết định số 4603/QĐ-BCT về việc phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2013 Tải về
12 Thông tin thị trường Xuất khẩu Tải về