Việt Nam đã hội nhập sâu, rộng ở nhiều khuôn khổ, từ song phương, khu vực và ở phạm vi rộng hơn nữa như WTO... và trong quá trình hội nhập, bên cạnh các cam kết của các thành viên về thuế quan thì nội dung rất quan trọng là tuân thủ các cam kết về các hàng rào kỹ thuật (RCKT) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của nhau. Trong thời gian qua, theo chức năng của mình, Bộ Công Thương đã có nhiều giải pháp “hai chiều” để thực hiện các cam kết quốc tế