Cơ hội kết nối giao thương với doanh nghiệp Thụy Điển
11/05/2021 04:34:46 PM (GTM +7)
Theo đó, quy cách cụ thể: 
 
• Canned young green jackfruit 
 
• Triangle shape cut
 
• Net: 565g
 
• Drained: 200g
 
• 567g x 12 cans/carton
 
Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin gửi hồ sơ giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm bằng tiếng Anh cho Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia qua email se@moit.gov.vn trước ngày 31/5/2021.
 
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na uy, Lát-vi-a)