Liên hệ
Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ để được giải đáp về hệ thống thu nhập và Quản lý trực tuyến thông tin xuất nhập khẩu: xnkgialai.gov.vn
Người quản trị: Ngô Tấn Quân
Telephone: 026993 897 599;
Email: tmdtsctgl@gmail.com