Hệ thống nhập khẩu tự động

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp vớiTrung tâm phát triển thương mại điện tử (Ecom Viet) thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương đã xây dựng và đưa vào ứng dụng Hệ thống thu nhập và quản lý trực tuyến thông tin xuất nhập khẩu tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://xnkgialai.gov.vn  nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nắm bắt tình hình hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ ngành Trung ương ban hành chính sách thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển.

Hệ thống thu nhập và quản lý trực tuyến thông tin xuất nhập khẩu được xây dựng nhằm tin học hóa công tác tiếp nhận, trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Công Thương và doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiếp cận trao đổi thông tin về lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu.Hệ thống giúp hỗ trợ giao dịch giữa các doanh nghiệp và tổ chức quản lý hành chính, giảm áp lực đối với cán bộ tiếp nhận thông tin của Sở; xây dựng mô hình hỗ trợ, tương tác, cung cấp thông tin từ doanh nghiệp tới chính quyền và ngược lại. Hệ thống giúp việc xử lý số liệu nhanh chóng và độ chính xác cao, bảo mật thông tin cho doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian kinh phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Các kết quả thu nhập và xử lý của hệ thống sẽgiúp lãnh đạo cấp Tỉnh có thông tin kịp thời để ban hành các quyết định điều hành lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống thu nhập và quản lý trực tuyến thông tin xuất nhập khẩu tỉnh Gia Lai còn cập nhật thường xuyên, đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành về lĩnh vực xuất nhập khẩu, giúp các doanh nghiệp có thể tìm kiếm tra cứu thông tin dễ dàng nhất. Tin tức về hoạt động xuất nhập khẩu cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng luôn được cập nhật kịp thời, liên tục./.