STTSố hiệuTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 44/2018/TT-BCT Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia Bộ Công Thương 15/11/2018 Tải về
2 107/2018/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo Chính phủ 15/08/2018 Tải về
3 2523/QĐ-BCT Về việc phê duyệt và công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2017 Bộ Công Thương 17/07/2018 Tải về
4 15/2018/TT-BCT Thông tư quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi Bộ Công Thương 29/06/2018 Tải về
5 12/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Bộ Công Thương 15/06/2018 Tải về
6 69/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Chính phủ 15/05/2018 Tải về
7 10/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại Thủ tướng Chính phủ 15/01/2018 Tải về
8 09/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 15/01/2018 Tải về
9 160/2017/NĐ-CP Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2022 Thủ tướng Chính phủ 27/12/2017 Tải về
10 159/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022 Thủ tướng Chính phủ 27/12/2017 Tải về
11 158/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Australia - New Zealand giai đoạn 2018 - 2022 Thủ tướng Chính phủ 27/12/2017 Tải về
12 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018 - 2022 Thủ tướng Chính phủ 27/12/2017 Tải về
13 155/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023 Thủ tướng Chính phủ 27/12/2017 Tải về
14 154/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022 Thủ tướng Chính phủ 27/12/2017 Tải về
15 153/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022 Thủ tướng Chính phủ 27/12/2017 Tải về
16 150/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022 Thủ tướng Chính phủ 26/12/2017 Tải về
17 125/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan Thủ tướng Chính phủ 29/11/2017 Tải về
18 1236/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương Chính phủ 18/08/2017 Tải về
19 1137/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Chính phủ 03/08/2017 Tải về
20 11/2017/TT-BCT Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa Bộ Công Thương 28/07/2017 Tải về