STTSố hiệuTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 20/2020/TT-BCT Thông tư quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu năm 2020, 2021, 2022 Bộ Công Thương 28/08/2020 Tải về
2 09/2020/TT-BCT Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu, đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan Bộ Công Thương 14/05/2020 Tải về
3 39/2020/NĐ-CP Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 – 2023 Chính phủ 03/04/2020 Tải về
4 04/2020/TT-BCT Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Bộ Công Thương 22/01/2020 Tải về
5 03/2020/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương Bộ Công Thương 22/01/2020 Tải về
6 02/2020/TT-BCT Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 Bộ Công Thương 22/01/2020 Tải về
7 01/2020/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 Bộ Công Thương 14/01/2020 Tải về
8 41/2019/TT-BCT Bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương 16/12/2019 Tải về
9 27/2019/TT-BCT Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu Bộ Công Thương 15/11/2019 Tải về
10 62/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bộ Tài Chính 05/09/2019 Tải về
11 2629/QĐ-BCT Phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018 Bộ Công Thương 26/08/2019 Tải về
12 44/2018/TT-BCT Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia Bộ Công Thương 15/11/2018 Tải về
13 107/2018/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo Chính phủ 15/08/2018 Tải về
14 2523/QĐ-BCT Về việc phê duyệt và công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2017 Bộ Công Thương 17/07/2018 Tải về
15 15/2018/TT-BCT Thông tư quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi Bộ Công Thương 29/06/2018 Tải về
16 12/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Bộ Công Thương 15/06/2018 Tải về
17 69/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Chính phủ 15/05/2018 Tải về
18 10/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại Thủ tướng Chính phủ 15/01/2018 Tải về
19 09/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 15/01/2018 Tải về
20 160/2017/NĐ-CP Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2022 Thủ tướng Chính phủ 27/12/2017 Tải về