STTTên Doanh nghiệpTên tiếng AnhSố đăng ký kinh doanhMã số thuế
1 Chi nhánh Cơ khí - Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 5900377720014 5900377720014
2 Chi nhánh Nguyên vật liệu Hoàng Anh Gia Lai 5900377720009 5900377720009
3 Công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Gia Lai 5900712753 5900712753
4 Công ty Cổ phần gỗ Hoàng Anh Gia Lai 5900639165 5
5 Công ty Cổ phần Khoáng sản Anh Khoa Gia Lai 5900691422 5900691422
6 Công ty cổ phần Khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai 123456789 123456789
7 Công ty cổ phần Kon Hà Nừng 5900189269 35
8 Công ty cổ phần Sê Công 5900747812 5900747812
9 Công ty cổ phần thương mại Gia Lai 5900182111 32
10 Công ty CP chế biến gỗ Đức Long Gia Lai 5900415863001 36
11 Công ty CP lâm nghiệp và Xây dựng An Khê 5900309368 5900309368
12 Công ty MDF Vinafor Gia Lai 0100102012001 0100102012001
13 Công ty sản xuất Đá Granit Hồng 5900300534 13
14 Công ty TNHH 1 TV Bảo Hoàng 5900481506 5900481506
15 Công ty TNHH 30/4 Gia Lai 5900188152 37
16 Công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai 5900190426 21
17 Công ty TNHH Louis Dreyfus commodities VN 5900424466 3
18 Công ty TNHH MTV 74 5900190578 40
19 Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh 5900190507 590019050722
20 Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 5900190641