Biểu thuế nhập khẩu của Nigeria Full HS Codes
21/05/2019 01:47:29 PM (GTM +7)


Biểu thuế nhập khẩu của Nigeria dao động từ 0% - 35%, tùy từng mặt hàng, tính trung bình là 19,96%. Xin vui lòng tải tại đây, hoặc tại một trong 2 đường dẫn dưới đây:

https://1drv.ms/x/s!ApgnBgj3FjaVkziM-K6bxESOoCvn

https://www.customs.gov.ng/Tariff/index.php

Giải thích các từ viết tắt trong biểu thuế:

SU= System Unit

ID= Import Duty (thuế nhập khẩu)

VAT= Value Added Tax (thuế giá trị gia tăng);

LVY= Levy is charged at rate (%) on the sum of the CIF value and duty

(là thuế phụ thu phải nộp cho Chính phủ)

EXC= Excise Duty (Thuế tiêu thụ đặc biệt).;

Cảnh báo của Thương vụ Việt Nam tại Nigeria:

Tình trạng lừa đảo tại Nigeria nói riêng và châu Phi nói chung, xảy ra thường xuyên. Xin vui lòng xem cảnh báo của Thương vụ tại trang VietnamExport. Bên cạnh đó, doanh nghiệp trong nước KHÔNG CHUYỂN BẤT CỨ KHOẢN TIỀN nào cho doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời phải thẩm tra doanh nghiệp theo hướng dẫn của Thương vụ.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Nigeria.

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria