Triển khai dịch vụ công trực tuyến
11/10/2019 04:08:47 PM (GTM +7)

Theo đó, kể từ ngày 01/10/2019, Cục Xuất nhập khẩu bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ http://online.moit.gov.vn đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu gồm:

- Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

- Cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

- Cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

Sau thời gian chuyển tiếp, từ ngày 01/11/2019, Bộ Công Thương không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính nêu trên.

Sở Công Thương Gia Lai thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện.

Chi tiết công văn xem
tại đây

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu