Quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ tròn gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia
29/10/2014 12:43:59 AM (GTM +7)

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Camphuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07 theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.


Đối với các hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư có hiệu lực, thương nhân được tiếp tục làm thủ tục tạm nhập đến hết ngày 31/12/2014.


Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 8/12/2014./.


Xemchi tiết Thông tư số 37/2014/TT-BCT tại đây

(Phòng QLXNK&TMĐT)