Giảm thuế suất xuất khẩu mặt hàng cao su xuống 0%
27/08/2014 08:25:05 PM (GTM +7)

Số liệu ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chothấy, khối lượng xuất khẩu cao su 8 tháng năm 2014 đạt 548 nghìn tấn với giátrị đạt 989 triệu USD, giảm 9,8% về khối lượng và giảm 31,9% về giá trị so vớicùng kỳ năm 2013. Giá cao su xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 2014 đạt 1.830USD/tấn, giảm 24,96% so với cùng kỳ năm 2013.

Đáng lưu ý, mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể: Trung Quốc giảm 21,01% về khối lượng và giảm 40,25% về giá trị; Malaysia giảm 13,72% về khối lượng và giảm 40,03% về giá trị.

Hùng Cường - nguồn "Báo Công Thương Điện Tử"