Miễn thuế nhiều loại hàng hóa trong khu kinh tế cửa khẩu
27/08/2014 08:16:34 PM (GTM +7)

Theo đó, Thông tư quy định, người Việt Nam và người nước ngoàitrực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu, có thu nhậptừ việc làm sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện chịu thuếthu nhập cá nhân theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân được giảm 50% sốthuế phải nộp theo hướng dẫn tại Thông tư số 176/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về thuế giá trị gia tăng, Thông tư 109 quy định các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT gồm: Hàng hóa, dịch vụ sản xuất và được tiêu thụ trong khu phi thuế quanthuộc khu kinh tế cửa khẩu; Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa các khu phithuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu với nhau; Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từnước ngoài vào và được tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửakhẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, trừ hàng hoá thuộc danhmục mặt hàng chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quanthuộc khu kinh tế cửa khẩu theo quy định...

Riêng đối với hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc khukinh tế cửa khẩu đưa vào tiêu thụ tại các khu chức năng khác trong khu kinh tếcửa khẩu hoặc đưa vào tiêu thụ trong nội địa Việt Nam phải chịu thuế giá trịgia tăng theo quy định của pháp luật.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, Thông tư 109 quy định các mặt hàng thuộc đối tượng khôngchịu thuế tiêu thụ đặc biệt gồm: Hàng hóa từ khu phi thuế quan thuộc khu kinhtế cửa khẩu xuất khẩu ra nước ngoài; Hàng hóa sản xuất và được tiêu thụ trongkhu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu (trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗvà trừ hàng hoá sản xuất, tiêu thụ trong khu phi thuế quan không được ngăn cáchvới lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng).

Các loại hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửakhẩu với nhau (trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ và trừ hàng hoá mua bán vớikhu phi thuế quan không được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng ràocứng)...cũng thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cũng theo Thông tư, việc bán hàng miễn thuế cho khách tham quan dulịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được thực hiện tại từng khuphi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu theo quy định tại các Quyết định củaThủ tướng Chính phủ về quy chế hoạt động của từng khu kinh tế cửa khẩu. 

Theo đó, khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩuđược mua hàng nhập khẩu miễn thuế mang vào nội địa với trị giá hàng hoá khôngquá 1.000.000 đồng/1 người/1 ngày.

Trường hợp trị giá hàng hoá vượt quá 1.000.000 đồng/1 người/1 ngày thì kháchtham quan du lịch phải làm thủ tục hải quan và kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuếgiá trị gia tăng đối với phần hàng hoá vượt định mức miễn thuế theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2014.

Khánh Linh - nguồn "Cổng Thông tin điện tử Chính phủ"